Annonser

De unga pekar ut vägen

Vilken sorts arbetsplats vill de unga advokaterna och juristerna ha i framtiden, och vad kunde ha fått dem som lämnar branschen att stanna kvar? I nästa nummer av Advokaten får de unga biträdande juristerna och advokaterna berätta vad de behöver för att trivas och vilja stanna i advokatvärlden.

Advokatbyråerna är fortfarande populära arbetsgivare, men inte längre i topp bland juristarbetsplatser. Ett problem som kommit att bli allt tydligare är dessutom att många unga som börjar på advokatbyrå också lämnar branschen, inte sällan i samband med familjebildning. 

Advokatbyråerna har länge talat om balans i livet och mångfald, men hur har det egentligen blivit, när så många unga fortfarande lämnar byråerna för att de inte anser att arbetet går att förena med familjeliv? 

Vi tar avstamp i det Framtidssamtal som hölls i november på Advokatsamfundet  och fördjupar ytterligare hur de anställda juristerna och advokaterna upplever sin situation och vad som krävs för att advokatbyråerna ska fortsätta att vara attraktiva och bra arbetsgivare där talangerna vill stanna kvar. 

Läs mer om Framtidssamtalet. 

 

Hör av dig till Advokatens redaktion!

Har du tankar om vad som kan göras för att unga ska välja advokatbanan i framtiden eller kanske erfarenheter - positiva eller negativa - som du vill berätta om? Kontakta gärna Advokatens redaktion. Vi arbetar under källskydd och publicerar naturligtvis ingenting utan att noga stämma av med dig som berättat. 

Du när Advokaten via e-post advokaten@advokatsamfundet.se eller på telefon 08-459 03 00, be att få tala med redaktionen.