Advokatdagarna

Advokatdagarna visade på gemenskap och styrka

Årets advokatdagar, de tolfte i ordningen, lockade många advokater. Under två dagar fick de lyssna på justitieminister Gunnar Strömmer, näringslivsprofilen Marcus Wallenberg, justitierådet och HD-ordföranden Anders Eka och en lång rad namnkunniga talare inom många olika områden.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Advokatetik – viktigaste ämnet 2023 och 2024?

Årets slut är ofta ett bra tillfälle att blicka tillbaka och reflektera över den gångna tiden. Redan på det här nära tidsavståndet är det tydligt att ett ämne varit i mångas tankar och blickfång: Advokatetiken. Redan i slutet av förra året gav Advokatsamfundets styrelse en tillsynskommitté i uppdrag att se över samfundets proaktiva tillsyn. Under året har politiker, jurister, journalister och advokater rapporterat och debatterat advokatkårens oberoende, Advokatsamfundets tillsyn och vissa advokatetiska övertramp. Ibland har debatten och rapporteringen varit saklig, initierad och konstruktiv. Stundtals har okunskapen varit både roande och tyvärr förfärande illavarslande.

Under hösten har tillsynskommittén lämnat olika förslag, bland annat rekommenderades att Advokatsamfundet ska inrätta en särskild tillsyns­enhet, som ska arbeta riskbaserat med tillsyn. Förslaget har antagits av Advokat­samfundets styrelse, läs mer på s. 8. Kommittén lämnar sin slutrapport i början av nästa år. Redan under 2024 börjar den nya tillsynsenheten arbeta. Det får man nog konstatera är raskt marscherat jämfört med hur det brukar se ut när politiker tillsätter utredningar, som sedan inte sällan blir liggande år efter år.

Det går även att konstatera att vad som är god advokatsed inte är för all tid givet, något som alla advokater känner till. Inte heller det grundläggande advokatetiska kärnvärdet om lojalitet. På Advokatdagarna talade advokat Peter Danowsky, och menade att enligt hans synsätt bör advokatens lojalitet anses omfatta, förutom den med klienten, också en lojalitet med rättsstaten. Det grundar sig på att av kärnvärdet om oberoende följer en integritetsskyldighet, som gör att klientlojaliteten inte får gå för långt. För advokatkårens oberoende är det nödvändigt att det är advokatkåren och inte staten som sätter gränserna och som ser till att upprätthålla etiken, läs mer på s. 47.

2024 lär kunna bli ett spännande år i advokatetikens utveckling. Det borde bli bra med tanke på alla kloka advokater, som är villiga att dra sitt strå till stacken.

Tom Knutson
Chefredaktör

Fotnot: Advokatkårens kärnvärden är: oberoende, tystnadsplikt, frihet från intressekonflikter och klientlojalitet.