Annonser

Svensk domstol kan pröva folkrättsbrott i Sudan

Svensk domstol är behörig att pröva det åtal som har väckts mot en schweizisk tidigare företrädare för Lundin Oil för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan, enligt HD.

Högsta domstolens avgörande kom i mitten av november och berör den folkrättsliga frågan om universell jurisdiktion för vissa brott. Åklagaren har väckt åtal i Sverige mot två personer inom den svenska oljekoncernen Lundin Oil för medhjälp till folkrättsbrott, som de ska ha begått i Sudan under åren 1999–2003. Den ena personen är schweizisk medborgare och bosatt i Schweiz.

Målet pågår i Stockholms tingsrätt, men HD:s prövning rörde enbart frågan om svensk domstol är behörig att pröva åtalet mot den schweiziske medborgaren. Domstolen konstaterar att brottet enligt de svenska l­agreglerna omfattas av så kallad universell jurisdiktion, men att det trots det krävs någon form av anknytning till Sverige för att ett åtal ska kunna prövas här. ­Ytterligare en förutsättning är att det inte finns något ­hinder mot det i allmän folkrätt.

Högsta domstolen kom alltså fram till att anknytningen till Sverige är tillräcklig för att åtalet ska få prövas i svensk domstol och att det inte finns något hinder mot det i allmän folkrätt.

Högsta domstolen, mål nr Ö 1314-22