Annonser

Svårt nå rättvisa för diskriminerade

Det finns mer att göra inom rättsväsendet för att motverka och reagera mot diskriminering, visar en ny rapport.

I EU-kommissionens landrapport för Sverige 2022 om icke-diskriminering presenterar Paul Lappalainen, doktorand i Europarätt och medlem av European Equality Law Network, läget inom arbetet mot diskriminering.

Han konstaterar där bland annat att Sverige fortsatt har stora problem med ”access to justice” för personer som riskerar att utsättas för diskriminering. Samtidigt pekar han också på att organisationer i det civila samhället, såsom antidiskrimineringsbyråer, fortsätter att utveckla sin förmåga att driva enskilda fall.

Ett annat fynd i studien är att EU:s krav på skiftad bevisbörda tillämpas olika i domstolarna. Exempelvis tycks Arbetsdomstolen tillämpa kraven mer restriktivt än tingsrätterna. Förutom att detta kan leda till förvirring kring lagen, kan detta också innebära problem i förhållande till en korrekt tillämpning av EU-rätten, konstaterar Paul Lappalainen.