Annonser

Ny advokat: Victoria Leinehed

Hästar är komplexa ”varor”

Victoria Leinehed är verksam i Västerås och specialiserad på hästjuridik. Den 17 november i år blev hon advokat.

Varför är det viktigt för dig att vara advokat?
– Advokatyrket är meningsfullt för mig. Arbetet som advokat innebär intellektuella utmaningar och varierade arbetsuppgifter. Advokattiteln representerar kunskap och kvalitet samt garanterar klienterna en trygghet genom ansvaret att vidmakthålla de kärnvärden som definierar yrkesrollen. Genom min roll som advokat får jag hjälpa människor i utsatta situationer och även i stort bidra till rättvisa.

Du är specialiserad på häst­juridik. Vad är speciellt med det området?
– Det speciella med området hästjuridik är hästens komplexitet i förhållande till andra varor som berörs av samma lagstiftning. Hästen är till skillnad från dessa varor ett levande djur som styrs av egna känslor och i betydligt större utsträckning påverkas av yttre faktorer. Som specialist på området är det oerhört viktigt med kunskap om hästen och en förståelse av branschen. Jag skulle påstå att det krävs någon form av hästbakgrund eftersom kunskapen är svår att tillgodogöra sig enbart teoretiskt. Som advokat är det särskilt viktigt att förstå hur olika faktorer påverkar hästens funktion vilket ofta är av direkt relevans för felbedömningen.

Vad är det klienterna behöver hjälp med inom hästjuridiken?
– Klienterna behöver hjälp med frågor relaterade till köp och försäljning av häst, utformning av skräddarsydda avtal såsom köpeavtal och uppstallningsavtal, rådgivning kring reklamationer och biträde vid tvister i domstol.