Annonser

Den betydelsefulla gemenskapen

Äntligen stod generalsekreteraren i talarstolen i det starka strålkastarskenet i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Efter ett år med inställda Advokatdagar och ett år med en digital konferens genomfördes Advokatdagarna som fysisk konferens i Stockholm under två dagar i slutet av oktober, läs mer i artiklarna om Advokatdagarna. Glädjen över att få ses igen var påtaglig. Åter fanns närmare sjuhundra advokater på plats för att lyssna, lära, umgås och känna gemenskap. Just gemenskap mellan advokater är något som även advokater verksamma i andra länder som är medlemmar i Utlandsavdelningen tycker är viktigt, läs mer i artikeln ”Aktiv jubilar samlar advokater i världen”.

Att det finns många sorters gemenskap är väl bekant. Allt från föreningsgemenskap i den lokala båtklubben till kärnfamiljens gemenskap. De flesta av oss ingår i flera olika som stärker, ger sammanhang och glädje. Gemenskap på olika plan hänger intimt samman med tillit. Och just samhällets utveckling kopplat till medborgarnas tillit är en fråga som många forskare och debattörer diskuterat sedan länge och inte minst på senare tid.

En utbredd uppfattning är att ju fler människor som är engagerade i olika nätverk och organisationer, desto bättre demokrati, tack vare att individer känner tillit till varandra.

En annan förklaring tar upp den offentliga sektorns betydelse. Ur bland annat välfärdspolitik och en väl fungerande statsförvaltning uppstår tilliten mellan människor.

Lite som hönan och ägget.

På Advokatens redaktion under takåsarna på samfundets kansli lämnar vi snart gemenskapen med våra läsare och medarbetare för våra familjers. Vi ses 2023.

God jul och gott nytt år!

Önskar Advokatens redaktion.

Tom Knutson
Chefredaktör