Annonser

Äntligen tillbaka!

Efter ett år med inställda Advokatdagar och ett år med en digital konferens återuppstod Advokatdagarna som fysisk konferens på Grand Hôtel i Stockholm. Oron i vår omvärld satte sin prägel på många av föreläsningarna, men också återseendets glädje.

Närmare 700 deltagare samlades på Grand Hôtel i Stockholm för att i två dagar, den 27 och 28 oktober, fortbilda sig, diskutera och knyta kontakter. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander inledde och hälsade välkommen. Hon konstaterade att vi lever i oroliga tider.

– Vi advokater är viktigare än någonsin. Ert arbete har nog aldrig varit så viktigt och angeläget som i dag, sa hon.

Advokater kan nämligen förena två perspektiv, konstaterade Mia Edwall Insulander: det nära perspektivet i mötet med klienten och det övergripande och långsiktiga perspektivet. Advokater har därmed goda förutsättningar att tydligare än de flesta se vad som behöver göras i samhället.

Mia Edwall Insulander tackade också advokaterna för allt det viktiga arbete som de gör för sina klienter. Totalt kan bara de advokater som deltar på Advokatdagarna ha bistått så många som 1,2 miljoner klienter, konstaterade generalsekreteraren, som räknat ut detta utifrån deltagarnas ålder och snittåldern för att bli advokat.

Efter välkomstorden delade Mia Edwall Insulander ut Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket till advokat Leif Ljungholm, som i många år förenat sin verksamhet som skicklig advokat med ett stort engagemang för Advokatsamfundet.

Efter prisutdelningen gick ordet till Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock, som var glad att se alla advokater samlade igen efter pandemin. Samtidigt, konstaterade hon, grumlas glädjen av oro för händelserna i vår omvärld och även i vårt eget land.

– Vi har krig i Europa. Det är över åtta månader sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det är förfärliga bilder av mänskligt lidande som vi varje dag möter. Bilder som vi inte får vänja oss vid, som vi måste bli upprörda över. De får inte bli vardag för oss, sa Eva-Maj Mühlenbock, som också tackade advokaterna för alla de insatser som de har gjort och gör för att stödja det ukrainska folket.

Situationen i Iran inger också oro.

– Att våra iranska advokatkollegor frihetsberövas för att de utför sitt arbete är förstås helt oacceptabelt, sa Eva-Maj Mühlenbock.

Även den politiska verkligheten i vårt eget land är viktig att bevaka framöver, inte minst vad gäller advokatkårens oberoende, konstaterade Eva-Maj Mühlenbock. Hon uppmanade också alla advokater söka stöd i samfundets rättsstatliga program, som nyligen uppdaterats och fått ny grafisk form.

Efter tre seminariepass avslutades konferensdagen av psykologen, radiospanaren och föreläsaren Per Naroskin, som roligt och samtidigt djupt allvarligt talade om det roliga i en orolig tid.

Advokatdagarnas första dag avslutades med bankett, med uppträdande av trion Glenmark Eriksson Strömstedt, GES. Banketten gästades också av den nytillträdde justitieministern och tidigare advokaten Gunnar Strömmer.