Annonser

Utlandsavdelningen 25 år

Aktiv jubilar samlar advokater i världen

Den är Advokatsamfundets minsta avdelning – och den största. Utlandsavdelningen har knappt hundra medlemmar men omfattar hela världen. I år fyller den 25 år.

– Utlandsavdelningen betyder mycket för oss advokater i utlandet. Den gör att vi kan behålla kopplingen till Sverige och till Advokatsamfundet. Vi kan fortsätta att vara advokater, med allt vad det innebär, säger Jonas Nordgren, advokat och spansk abogado.

Jonas Nordgren är verksam på spanska solkusten och ordförande i Utlandsavdelningens styrelse sedan 2021. Som ordförande känner han en stor del av ”sina” ledamöter personligen, trots att de är spridda över hela Europa plus flera ickeeuropeiska länder.

Utlandsavdelningens medlemmar är, trots den geografiska spridningen, en sammansvetsad skara med en stor andel aktiva advokater. En stor del av ledamöterna kommer också på de årliga Utlandsdagarna, som kombinerar årsmöte med utbildning och samvaro.

– Avdelningen är liten, vilket skapar stor samhörighet. Den är ett jättebra forum för utbyte av erfarenheter omkring det speciella att vara svensk advokat i utlandet, säger Jonas Nordgren, som tror att avdelningen faktiskt är viktigare för utlandsadvokaterna än för övriga avdelningars medlemmar.

Utlandsavdelningen skapades på initiativ av advokat Carl Nisser, själv verksam i Bryssel. Med tilltagande globalisering av ekonomin och svenskt EU-medlemskap kom allt fler svenska advokater att arbeta utomlands. Utlandsadvokaterna passade inte in i avdelningsorganisationen, där samfundets ledamöter enligt stadgarna ska tillhöra den avdelning som han eller hon huvudsakligen verkar i. Lösningen blev en ny avdelning, inledningsvis med 39 medlemmar spridda främst i Europa.

Advokattiteln viktig

I dag har Utlandsavdelningen 86 advokater och fem biträdande jurister i 21 olika länder i sitt register. Siffran har varit relativt konstant under de senaste åren.

Många av utlandsadvokaterna är, precis som Jonas Nordgren, medlemmar både i det svenska samfundet och i motsvarande advokatsamfund i det land där de bor. Dubbelmedlemskapet ger en speciell situation, med krav på att följa både de svenska advokatetiska reglerna och landets lokala regler, konstaterar Jonas Nordgren.

För Jonas Nordgren, vars klienter i stor utsträckning är svenskar bosatta på spanska solkusten, är det viktigt att hålla fast vid den svenska advokattiteln.

– Klienterna vet ofta inte skillnaden mellan en advokat och en annan jurist. Men advokattiteln är en kvalitetsstämpel och bidrar till att jag kan leva upp till klienternas förväntningar. Det ger trygghet för klienten, säger Jonas Nordgren.

Han tror att många svenska advokater som verkar utomlands resonerar på samma sätt.

– Den svenska advokattiteln har betydelse. Sverige har gott rykte på många håll i världen, och då är det en fördel att vara svensk advokat, säger Jonas Nordgren.

Vill värna titeln

Utlandsavdelningen hade inledningsvis bara en adjungerad ledamot i Advokatsamfundets huvudstyrelse. Efter flera motioner till fullmäktige och debatt i tidskriften Advokaten fick avdelningen till slut en fast plats i styrelsen år 2014. Och styrelseplatsen är betydelsefull, både för utlandsadvokaterna själva och för samfundet, anser Jonas Nordgren.

– Det är jätteviktigt att vi advokater som är verksamma i utlandet kan bidra med synpunkter och erfarenheter i samfundets arbete, både från de länder vi är verksamma i och utifrån vår specialistkompetens. Men det är också viktigt för oss att finnas med och kunna påverka, säger Jonas Nordgren, som i egenskap av ordförande och styrelseledamot har en god kontakt med represent­anten i styrelsen.

Vad är det då för frågor avdelningen vill påverka i? Just nu handlar det mycket
om att driva på för att Advokatsamfundet ska värna advokattiteln, svarar Jonas Nordgren.

– Det är ett problem i många länder där avdelningens advokater är verksamma, att man ofta översätter felaktigt och kallar jurister för advokater i svensk översättning. Advokatsamfundet behöver klargöra vad en advokat är jämfört med andra jurister, att advokat betyder ett mervärde, fastslår Jonas Nordgren, som tillägger att han uppskattar de insatser som samfundet gjort på detta område under de senaste åren. 

Om Utlandsavdelningen

Utlandsavdelningen är Advokatsamfundets antalsmässigt minsta och yngsta avdelning, och består av svenska advokater som är verksamma utanför Sveriges gränser.

Avdelningen bildades den 11 oktober 1997 i Paris. Avdelningen hade vid starten 39 ledamöter.

Efter att avdelningen i några år arbetat för och bland annat motionerat till Advokatsamfundets fullmäktige i frågan fick Utlandsavdelningen 2014 en fast plats i samfundets styrelse. Ledamot i styrelsen är nu advokat och Rechtsanwältin Christina Griebeler, verksam i Frankfurt am Main.

Avdelningen har 86 medlemmar. 5 biträdande jurister arbetar hos advokaterna i Utlandsavdelningen. Avdelningens medlemmar finns i 21 länder. De flesta är verksamma i Europa, men ledamöter finns också i Förenade arabemiraten, Hongkong, Singapore och USA.

Utlandsdagarna 2023 i Monaco

Nästa års Utlandsdagar hålls i Monaco den 17–18 mars 2023. Läs mer på Advokatsamfundets webbplats.

Lyssna om utlandsadvokater

Hör Jonas Nordgren och advokat Gudmund Bernitz, verksam i London, berätta om hur det är att arbeta som svensk advokat i utlandet i Advokatsamfundspodden, avsnitt 17. Du hittar podden på advokatsamfundet.se, eller där poddar finns.

Vad betyder Utlandsavdelningen för dig?

Karolina Ullman, advokat och vandeadvokaat, NJORD Advokaadibüroo, Tallinn

När jag var ung och nybliven advokat och nyss utflyttad till Estland var det så kul att lära känna mina nya ”kollegor” i Utlandsavdelningen. Det var på ett årsmöte i Paris som jag var med första gången. Jag är i och för sig uppvuxen i en advokatfamilj så advokater har jag alltid haft i min närhet men genom Utlandsavdelningen fick jag ett helt nytt nätverk av andra svenska advokater i andra länder.

Senare blev jag invald i Utlandsavdelningens styrelse och var under många år avdelningens kassör och under åren 2014–2017 ordförande. Under de åren blev det mycket resande. Både till Sverige för att delta i den årliga ordförande-sekreterar-konferensen och till styrelsemöten runt om i Europa. På så vis känner jag att Utlandsavdelningen har blivit en del av min advokatidentitet.

Numer träffar jag mina utlandskollegor på konferensen Utlandsdagarna och en hel del av oss möts också på Advokatdagarna där vi har en egen tradition med en cocktail i Cadier­baren innan vi går på galamiddag med de andra advokaterna där. Jag är glad över att ha varit med och startat konferensen Utlandsdagarna där det även finns en kärna av ”stammisar” från de andra avdelningarna som deltar. Rätt ofta har jag anledning att kontakta dem för att antingen hänvisa ett uppdrag eller begära assistans till egna uppdrag. Det nätverket man får genom Utlandsavdelningen är guld värt.

Christina Griebeler, advokat och Rechtsanwältin, Kallan Rechtsanwaltsgesellschaft, Frankfurt am Main

Utlandsavdelningen är en del av och har präglat mitt (yrkes)liv i mer än 20 år fram till i dag. När jag läste juridik i Uppsala och Stockholm efter avslutade juridikstudier i Tyskland kom jag i kontakt med dåvarande ordförande i Utlandsavdelningen, Alexander Foerster, som på den tiden var verksam i Tyskland.

När jag själv antogs som ledamot i Advokatsamfundet några år senare hade även jag flyttat till Tyskland – Utlandsavdelningen var därför ”min” avdelning från dag ett. Och från dag ett var det också självklart för mig att jag ville engagera mig i och för avdelningen. Jag vill känna tillhörigheten till Advokatsamfundet trots att jag sitter så långt borta i ett annat land. Visserligen samarbetar jag med svenska klienter och även med andra advokater i Sverige varje dag.

Vårt team är specialiserat på affärs(juridisk) rådgivning till nordiska klienter, vår byrå har svenska rötter och vi talar svenska och andra skandinaviska språk. Men jag arbetar i Tyskland och min advokatvardag präglas främst av de trender och diskussioner som rör den tyska marknaden. Och det kan ibland kännas rätt långt ifrån allt som händer i advokat-Sverige. Därför reser jag inte bara till Advokatdagarna utan även till Utlandsdagarna, deltar i årsmöten, valdes till avdelningssekreterare 2011 och några år senare till ordförande i avdelningsstyrelsen. Sedan 2020 är jag Utlandsavdelningens representant i Advokatsamfundets styrelse.

Mitt engagemang i Utlandsavdelningen är mitt band inte bara till Advokatsamfundet och kansliet i Stockholm, utan även till andra svenska advokater som liksom jag är verksamma utanför Sverige och som brottas med liknande frågor som jag när de rör sig mellan sina två världar och ska förhålla sig till två länders samfunds regler.

Utlandsavdelningen är ett fantastiskt forum för utbyte och det finns en mycket stark känsla av samhörighet och kamratskap bland oss ”utlandsadvokater”. Och det är dessa andra advokater, dessa människor, några av dem har blivit vänner under åren, som jag ser fram emot att träffa vid olika tillfällen några gånger om året.

Så, för mig betyder Utlandsavdelningen väldigt mycket – och framför allt är det människorna.

Hoppas vi ses på Utlandsdagarna 2023 i Monaco!