Annonser

Norstedts juridik svarar på kritiken

”Vi har tagit till oss av reaktionerna”

Norstedts Juridiks vd Alexandra Åquist svarar på kritiken och betonar att företaget lyssnar på de synpunkter som kommer och hela tiden arbetar för att förbättra användarupplevelsen av Juno.

I sina skriftliga svar till Advokaten uppger Alexandra Åquist, vd för Norstedts Juridik, att företaget har en löpande dialog med kunderna för att förstå vilka förbättringar som behövs för att uppnå en så bra kundupplevelse som möjligt.

”Vi på Norstedts Juridik eftersträvar att konstant förbättra vår verksamhet för att kunna ge våra kunder den bästa tänkbara användarupplevelsen. Därför har vi tagit till oss av de reaktioner vi har fått från vissa kundgrupper och inför nu ett antal åtgärder. I takt med att vi kontinuerligt finjusterar vår affärsmodell ser vi över frågor som prissättning, kundtjänst, informationsgivning, och den löpande dialogen med våra kunder, skriver hon.”

Alexandra Åquist pekar på flera olika specifika åtgärder på olika områden.

Brister i navigation och sökfunktion, långsamhet och felaktigheter i texter.
”Vi utökar nu, med start i november, våra informations­insatser kring tekniska uppdateringar av systemet, nya användarfunktioner och material för att kunna erbjuda möjlighet att göra just det som våra ledord indikerar, att fatta bättre beslut, snabbare.”

Kundtjänst är svårt att nå, svarar inte på frågor eller svarar nonchalant.
”I början av januari kommer vi att utöka öppettiderna i vår kundtjänst och allokerar personal för jourkundtjänst utöver ordinarie öppettider och tillsätter nu också ytterligare resurser vars främsta fokus kommer att vara bibehålla en löpande dialog med våra kunder.”

Juno innebär en fördyring jämfört med tidigare motsvarande tjänster.
”Från och med december kommer vi att återintroducera den prismodell vi tidigare har haft för byråer med 1–10 anställda, som innebär att dessa nu endast kommer att betala licens för de användare som man aktivt beställer åtkomst till.”

Paketeringen av tjänster är oflexibel.
”Vi har nyligen utökat erbjudandet med två nya paketeringar, och kommer löpande att utvärdera resultatet av dessa.”

Läs om advokatbyråernas kritik mot Juno

Läs om Advokatsamfundets arbete kring Juno

Advokatsamfundets PM om fel och brister i Juno

Norstedts Juridiks svar på Advokatsamfundets PM om Juno