Annonser

Kritiken mot Juno

Dialog har gett vissa resultat

Advokatsamfundet fick tidigt signaler från ledamöter om de olika problemen med Juno, och för en dialog med Norstedts Juridik om problemen. 

Efter kontakter mellan samfundet och Norstedts Juridik beslutade Norstedts om ett tak på prishöjningar, lägre priser för byråer som köpte många licenser och flera olika paket av tjänster. Samtalen har sedan fortsatt, och Advokatsamfundet har ställt krav på en rad åtgärder (se faktaruta).

Advokatsamfundet har fört fram kritik mot prissättningen och den dåliga tillgängligheten hos kundtjänsten. Här har Norstedts gjort vissa förbättringar, och från och med december återinförs en särskild prismodell som ska sänka kostnaden för byråer med 1–10 anställda.

Samfundet har också kritiserat de allmänna villkoren för Juno, som ger en mycket begränsad möjlighet för användare att kräva rättelse eller ersättning för fel i tjänsten och de skador som dessa kan leda till.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har tillsammans med ordföranden Christer Danielsson haft en dialog med Norstedts Juridik angående Juno sedan årsskiftet.

– Vi har varit tydliga med att vi agerar som ett slags språkrör för advokaterna men att vi inte kan ingå särskilda överenskommelser å alla advokaters vägnar. Vår dialog har dock resulterat i att Norstedts Juridik vidtagit en del åtgärder samt tagit fram vissa nya erbjudanden och modeller, säger Mia Edwall Insulander.

Hon konstaterar att Advokatsamfundet har mött ett mycket utbrett missnöje med tjänsten från alla olika typer av advokatbyråer.

– Norstedts Juridik har ett grannlaga arbete framför sig att försöka återuppbygga förtroendet. Jag hoppas också fortfarande på att de tillmötesgår sina kunder på flera av de krav på åtgärder som vi har framfört. Vi kommer att fortsätta arbeta aktivt med den här frågan eftersom den är mycket angelägen för kåren, summerar Mia Edwall Insulander.

Advokatsamfundet har sammanställt kritiken mot Juno i en promemoria som finns att läsa på Advokatsamfundets webbplats, tillsammans med svaret från Norstedts Juridik.

Advokatsamfundets krav på åtgärder:

  1. Kompensation för bristfälligheterna i Juno, som orsakat användarna merarbete och tidsspillan. Det bör ske genom återbetalning av del av erlagda avgifter, alternativt rabatt på framtida licenser fram till dess att åtminstone de allvarligaste felen är rättade.
  2. En mer transparent prissättning, som möjliggör för advokater att kunna köpa det innehåll de faktiskt behöver och använder, istället för stora standardpaket med en mängd för den enskilde advokaten onyttigt material.
  3. En mer flexibel kommersiell licensmodell som alternativ till Byrålicensen, som är den enda som erbjuds idag.
  4. Möjlighet att betala årslicensen löpande månadsvis eller kvartalsvis, inte bara årsvis i förskott.
  5. Uppdaterade allmänna villkor som ger kunderna möjlighet att kräva rättelse och ersättning för eventuella fel eller skador som de orsakats vid användandet av tjänsten.
  6. En tydlig åtgärdsplan, som redovisar kommande rättningar och utvecklingsarbete i Juno, inklusive ansvariga kontaktpersoner för dessa, som ger svar på advokaternas oro inför framtida problem orsakade av plattformen.
  7. Upprättande av en sida på nj.se där man kan ta del av inkomna felanmälningar, status för dessa samt förväntad tid då felet är rättat.
  8. Redovisning av användarstatistik (något som är helt obefintligt idag), samt utökade möjligheter för advokatbyråerna själva att centralt kunna se hur användandet fördelar sig mellan de olika användarna för att på så sätt kunna optimera sitt användande av tjänsten.
  9. Utökad tillgänglighet för kundtjänst, jourbemanning under helgdagar och fler möjligheter till ”självhjälp” vid enklare ärenden.

Läs om advokatbyråernas kritik mot Juno

Läs Norstedts Juridiks svar på kritiken

Advokatsamfundets PM om fel och brister i Juno

Norstedts Juridiks svar på Advokatsamfundets PM om Juno