Annonser

Ny advokat: Victor Sundh

Det gäller att inte vara rädd att ge råd

Victor Sundh på Eversheds Sutherland Advokatbyrå i Stockholm blev advokat den 2 oktober. Han arbetar huvudsakligen med aktie- och rörelseöverlåtelser.

Hur länge har du velat bli advokat? Är det en barndomsdröm?

– Som många andra barn närde jag en dröm om att bli fotbollsproffs. När jag var gammal nog att inse att jag sannolikt inte skulle ha någon vidare ljus framtid som utövare ville jag i stället bli sportkommentator. När jag sedan insåg att min något nasala stämma skulle få det svårt att träffa hjärtat på tv-tittarna kom jag i stället fram till att advokat nog är ett yrke som passar min person väl och som jag själv samtidigt skulle uppskatta. Vid det laget hade jag redan påbörjat mina gymnasiestudier.

Vilken tycker du är den viktigaste egenskapen för en advokat?

– Att vara lösningsorienterad och inte rädd för att ge råd. 

Vad är den viktigaste erfarenheten du har gjort under tiden som biträdande jurist?

– Den viktigaste erfarenheten jag har gjort är att komma till insikt om vad det är klienten egentligen efterfrågar av advokaten. Min erfarenhet är att klienten sällan är särskilt behjälpt av att få gällande rätt beskriven för sig med lagrumshänvisningar och rättsfall redovisade i diverse fotnoter. Det finns såklart fall där detta är just vad klienten efterfrågar, men allt som oftast söker klienten upp advokaten för att den vill ha rådgivning i hur den ska gå tillväga i en viss uppkommen eller planerad situation. Ofta finns det flera sätt att hantera en situation – alla med olika risker och potentiella utfall – och då gäller det att inte vara rädd att råda klienten att handla i enlighet med den lösning som du som advokat, givet din erfarenhet och kunskap om de faktiska omständigheterna, tycker är det bästa alternativet. 

Du har valt att inrikta dig på och fördjupa dig i transaktionsrätten. Vad tycker du är intressant just med transaktioner?

– Jag tror att jag attraheras av tempot i processerna, komplexiteten i de knutar som behöver lösas upp efter vägen samt själva förhandlingsdelen som omgärdar hela transaktionsprocessen.