Annonser

Att tillvarata våra yrkesintressen

Ett av advokatsamfundets ändamål är att tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen. Det finns många an­gelägna frågeställningar att arbeta med och den senaste tiden har vissa konkreta frågor varit aktuella. En av dem är det mycket utbredda missnöjet med Norstedts Juridiks informationstjänst Juno som lanserades sommaren 2019. Som ni kan läsa mer om i detta nummer har jag och samfundets ordförande Christer Danielsson sedan årsskiftet haft en löpande diskussion med Norstedts Juridiks vd i syfte att de ska åtgärda i vart fall några av de fel, brister, oflexibla licensmodeller samt orimliga prisökningar som har uppmärksammats.

Dialogen pågår alltjämt, hittills har det resulterat i några förändringar (läs mer i artikeln ”Hård advokatkritik mot juridisk tjänst”). Vi kommer att återkomma framöver angående Juno. En välfungerande informationsinhämtning är av helt avgörande betydelse för en advokat vid juridisk rådgivning, och man ska inte behöva hysa oro för att den information man inhämtar från en tjänst man betalar för är felaktig eller bristfällig. Det kan få allvarliga konsekvenser och är i förlängningen en rättssäkerhetsfråga.

En annan yrkesfråga som vi arbetat med under året är upphandlingen av en ny försäkringsgivare för samfundets gruppförsäkringar, och det är mycket glädjande att vi har lyckats, trots en hårdnande försäkringsmarknad, åstadkomma förbättringar i försäkringarna samtidigt som premierna är oförändrade eller sänkta (läs mer på s. 11). Advokatsamfundet har tidigare samarbetat med Länsförsäkringar som försäkringsgivare och ser fram emot att samarbeta med dem igen från och med den 1 januari 2021.

Vi har också lyckats förlänga det kostnadsfria samtalsstödet hela 2021. Jag hoppas att ledamöterna faktiskt utnyttjar det vid behov.

Självklart har också coronapandemin medfört nya typer av frågeställningar från ledamöterna som vi aktivt arbetar med och informerar om på vår hemsida. Efter att vi i våras tillskrev samtliga domstolar och ett flertal myndigheter samt försäkringsbolag angående vikten av att advokater kan fakturera i förskott för nedlagd tid synes det också ha tillmötesgåtts i stor utsträckning. Advokatbyråernas likviditet verkar därmed inte ha påverkats alltför negativt av pandemin vilket är glädjande.

En annan högst angelägen fråga som vi arbetar med är konkurrenssituationen för de advokatbyråer som arbetar med familjerätt. Jag har tillsatt en arbetsgrupp med erfarna advokater från olika delar av landet specialiserade på familjerätt för att gemensamt diskutera vad Advokatsamfundet kan göra i dessa frågor. I detta arbete har jag också initierat en kontakt med Akavia (tidigare Jusek) bland annat om den försäkring de marknadsför i samarbete med Folksam som erbjuder juridisk rådgivning med hjälp av Familjens jurist. Det är anmärkningsvärt att Akavia främjar en verksamhet som direkt konkurrerar med dem av dess egna medlemmar som driver eller arbetar vid en advokatbyrå med inriktning mot familjerätt.

Som synes finns det all anledning att arbeta med konkreta frågor som berör våra yrkesintressen och det gör vi fortsatt med all kraft och största engagemang.

Mia Edwall Insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se