Annonser

Paralegals och advokatassistenter

Yrken i snabb förändring

Arbetet som advokatassistent och paralegal har utvecklats dramatiskt. I dag är de ovärderliga på många advokatbyråer. 

Arbetet som advokatassistent och paralegal har utvecklats i rask takt under en följd av år. Bilden av advokat­sekreteraren som en person som tar diktamen, bokar möten och ordnar med kaffe stämmer inte in alls längre. I dag har paralegals och advokatassistenter arbetsuppgifter med ett radikalt annorlunda innehåll och arbetar betydligt mer kvalificerat. De arbetar med allt från att göra riskbedömningar och research samt sammanställa juridiskt material till att ta fram utkast, sköta klientkontakter, läsa korrektur och göra penningtvättskontroller med mera. De arbetar mycket i projekt, och de ingår oftast i olika team på advokatbyråerna.

– Det är ett varierande och utvecklande yrke. Jag lär mig ständigt någonting nytt, säger Erika Wallertz, paralegal på Cross Advokater.

Och hon får medhåll av Vibeke von Blixen-Finecke, juridisk assistent, på Setterwalls Advokatbyrå i Malmö:

– Det bästa är de varierande arbetsuppgifterna och givetvis kollegorna. Det är verkligen charmen i det hela.

Även Agneta Widén, team manager på Advokatfirman Vinge i Stockholm, delar uppfattningen:

– Det är intressanta arbetsuppgifter och en väldigt dynamisk arbetsmiljö. Vi har många kunniga och fantastiska kollegor. Jag uppskattar väldigt mycket att vi har möjlighet till ständig kompetensutveckling.

Utveckling
Agneta Widén konstaterar att under hennes år på advokatbyrå har uppdragen för både para­legals och juristassistenter utvecklats konstant, och den trenden fortsätter.

– Förutom att man i dag behöver ha en bredare kompetens så har det tillkommit arbetsuppgifter under åren, som penningtvätt, riskbedömningar, research. Man arbetar mycket mer i projekt och mot projekt, och inte mot individ, säger Agneta Widén, som konstaterar att förr handlade det mer om klassiska sekreteraruppgifter som posthantering, transkribering, upprättande av olika dokument såsom pm, avtal och övrig korrespondens, efter diktat.

– Man ordnade möten själv, såg till att det fanns kaffe. Det var mycket mer telefonsamtal med myndigheter och klienter, och man ringde upp andras assistenter för att boka möten. Och om man behövde ta reda på saker och få information, då fick man gå till biblioteket och leta. Det har man nästan glömt. Inte minst att all korrespondens skedde med vanlig post eller fax. Vilket gjorde att det tog otroligt lång tid jämfört med hur fort du kommunicerar i dag. Ärendena var inte heller lika komplexa och tidskrävande. Det var inte heller samma volymer, berättar Agneta Widén.

Digitaliseringen har inneburit en omfattande resa, men inte till det sämre, utan tvärtom, anser de tre.

– Bara till det bättre. I dag är allt digitaliserat, vilket gör att det är enklare men arbetstempot är högre. Fast det är bara positivt, all information och allt du behöver finns ju relativt lättillgängligt, säger Agneta Widén.

Vibeke von Blixen-Finecke resonerar på ett liknande sätt:

– Vi har följt med i digitaliseringsprocessen, och på så sätt utvecklats för att kunna möta klienternas och kollegornas behov. Det har varit en brant utveckling, till det bättre. Jag ser egentligen inte några nackdelar.

Ljus arbetsmarknad
De tre anser att advokater alltmer kommit att inse vilket stöd de kan ha av byråns assistenter och paralegals. Dessutom ökar insikten om hur kostnadseffektivt det är att ta in paralegals i projekt, menar Erika Wallertz.

– Byråerna börjar få allt mer kunskap om hur paralegals kan arbeta och att vi kan göra betydligt mer än receptionistuppgifter. Det är en positiv utveckling, säger Erika Wallertz och berättar att eftersom den tvååriga paralegalutbildningen innehåller mycket praktik, får man utmärkta kontakter med män­niskor i arbetslivet.

– Arbetsmarknaden ser ljus ut, jag tror att det finns ett stort behov av yrkesrollen paralegals, säger hon.

Arbetsmarknaden är enligt de intervjuade mycket bra. Samtidigt poängterar de att de gärna stannar på sina respektive arbetsplatser eftersom de upplever en mycket hög arbetsglädje och att de får utvecklas i sina yrkesroller. Agneta Widén berättar att de som arbetat på advokatbyrå är attraktiva för andra arbetsgivare som bolag och andra branscher. Hon tillägger att paralegals och juristassistenter tenderar till att bli sina arbetsgivare trogna länge.

Egenskaper och utmaningar
Även om arbetsuppgifterna för paralegals och advokatassistenter är omväxlande och utvecklande så är de samtidigt krävande.

– Arbetsuppgifterna spänner över ganska många områden som utvecklas hela tiden. Och än mer i dag. Man måste hela tiden uppdatera sin kompetens, säger Agneta Widén.

– Den största utmaningen och samtidigt det som motiverar mig är att lära känna klienternas verksamheter. För att kunna möta klienternas behov från min position så är det viktigt att sätta sig in i vad de behöver av oss. Det är väldigt roligt och utvecklande, säger Vibeke von Blixen-Finecke.

För att klara de stora kraven krävs vissa speciella egenskaper, anser de tre.

– Förr i tiden var man som assistent lite mer reaktiv. I dag behöver man vara mer målinriktad, lösningsorienterad och ha ett eget driv. Man ska ha en god förmåga att planera sin egen tid, ha integritet, tycka om juridik och vara flexibel, kommunikativ, ansvarsfull och noggrann, säger Agneta Widén.

Erika Wallertz har en liknande uppfattning:

– Man måste vara noggrann och lyhörd. Det är ett varierande arbete och ofta hög arbetsbelastning, vilket innebär att man behöver vara stresstålig. För mig som är ensam paralegal på advokatbyrån innebär det att arbeta självständigt, samtidigt som jag har kontinuerliga avstämningar med advokaterna.

Vibeke von Blixen-Finecke poängterar att den ena dagen inte är den andra lik:

– Man måste kunna skifta fokus och vara service-minded. Min roll är att supportera mina kollegor så de kan ägna sig helt åt de juridiska frågorna. Man måste också vara proaktiv, flexibel, social och gilla när det är högt tempo. För det kan det bli stundtals. När det blir mycket att göra så är hela gruppen involverad och då blir det tydligt vilken otrolig energi vi har tillsammans.

Ljus framtid
Liksom samhället i stort har advokatbyråerna påverkats av coronapandemin. På de intervjuades byråer har vardagen inneburit betydligt mer arbete hemifrån med videomöten. På det hela taget anser de att arbetet fungerar väl även om de inte kan träffa sina kollegor eller klienter fysiskt.

Den pågående digitaliseringen har redan lett till att arbetsuppgifterna förändrats till ett mer kvalitativt innehåll för advokatassistenter och paralegals. Artificiell intelligens, AI, har inte påverkat vardagen ännu för de intervjuade. De tror inte att AI utgör något hot mot deras arbete i framtiden. Snarare att deras uppdrag fortsätter att bli alltmer kvalificerat.

– Man kan just nu se att förändringarna sker i mycket snabbare takt där vissa enklare arbetsuppgifter försvinner. Vi kommer troligen att se hur vissa arbetsuppgifter som tidigare utförts av yngre biträdande jurister i ännu större utsträckning kommer att utföras av paralegals och assistenter, säger Agneta Widén som tror att tjänsterna fortsätter att digitaliseras och fördjupas och blir mer kvalificerade.

Agneta Widén, Vibeke von Blixen-Finecke och Erika Wallertz har konstaterat att diskussionen kommit och gått under åren huruvida assistenterna antingen försvinner eller bara kopierar papper eller så blir de kvar och får en utvecklad roll med en bredare kompetens.

– Möjligtvis har balansen mellan assistenter och paralegals skriftat något, där rollerna fått en fördjupad och bredare kompetens, man måste hela tiden vara väldigt flexibel för att möta förändringar, säger Agneta Widén.

Vibeke von Blixen-Finecke känner sig trygg i att hennes roll kommer att finnas kvar:

– Den kommer kanske att se annorlunda ut. Men det är bara att följa med i utvecklingen och vidareutvecklas.

De tre ser ljust på framtiden och är eniga om att de varmt kan rekommendera sina yrken till den som funderar på det.

– Absolut. Visserligen är jag inte jurist, men jag har en viktig uppgift i gruppen. Vi arbetar mot ett gemensamt mål och alla bidrar till resultatet. Det är ett fantastiskt roligt arbete, säger Vibeke von Blixen-Finecke. 

Tom Knutson