Annonser

Danmark

Var tredje dansk advokat har utsatts för hot

Mer än var tredje dansk advokat – 38,7 procent – har utsatts för hot och trakasserier under de senaste tre åren. Det visar en undersökning från danska Advokatsamfundet.

Hoten handlar inte bara om hatmejl eller arga telefonsamtal, utan också om förföljelse, dödshot och hot om våld – även mot advokaternas familjer. Det handlar också om sådant som medvetna påkörningar i trafiken, sönderskurna däck och trakasserier mot advokatkontor och advokaternas bostäder.

Hoten har inneburit att 13 procent av advokaterna har avsagt sig uppdrag, och nära 10 procent har övervägt att lämna advokat­yrket. Bland de advokater som har känt sig hotade anser 22 procent att hoten har varit av grov karaktär.

Det danska Advokatsamfundet inrättade 2019 en telefonlinje där advokater som tar emot hot eller trakasserier kan få vägledning. De kan också få gratis psykologhjälp från Advokatsamfundet.