Fokus Den bildade advokaten

För konstens skull

Kan konst och konstupplevelser göra dig till en bättre advokat? Det menar i alla fall flera konstälskande advokater. Samtidigt pekar forskare på att konsten kan bidra till att bygga ett företags varumärke och skapa trivsel på kontoret.

Möt advokaterna som låter konsten ta tid och plats i livet och i verksamheten och som på så vis blivit bättre advokater.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Konst eller konstigt och provocerande?

Vad ser du, eller jag, i konstverket vi båda beskådar? Vulgaritet eller genialitet? Allt avgörs i betraktarens öga. Återkommande väcker frågor om konst känslor och ilsken debatt. Senaste exemplet är Sölvesborg. I september be­slutade kommunfullmäktige att stoppa inköp av ”utmanande samtidskonst”.

Men kommunen är på intet sätt unik. Sedan lång tid har institutioner med makt ställt krav och gallrat konst på politiska grunder. För att inte tala om forna tiders kungar, som var noga med hur de framställdes av dåtidens mästare.

Men inte bara beställaren har synpunkter. Även andra har åsikter. Återkommande framförs krav från olika grupper och minoriteter om att konstverk ska tas bort eftersom de upplevs som sårande. Det är sannerligen inte lätt för konsten att vara fri. Särskilt i dessa de upplevda kränkningarnas tidevarv. Dessutom är ängsligheten betydande och viljan att vara till lags återkommande.

Samtidigt kan konsten ge dig vingar. ”Konst handlar i grunden en om att bli någon annan. Den får oss att överskrida oss själva, att utveckla vår inlevelse”, skriver Håkan Lindgren i SvD den 16 oktober 2019.

Det vet många advokater tack och lov och de frågar inte räddhågset om råd. Många advokater och advokatbyråer i Sverige har idag värdefulla och spännande konstsamlingar, läs mer i fokus i denna utgåva. De flesta tycks överens om att konst- och kulturintresset gör dem till bättre advokater.

Konsten skapar även en frihet inför det okända, som de ansvariga för Handelshögskolans konstprojekt uttrycker det. Kanske är det dags för juristutbildningarna att följa efter och införa konst på schemat?

Tom Knutson
Chefredaktör