Annonser

Kritiserat direktiv blev godkänt i ministerrådet

EU:s ministerråd antog i april det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet. Nitton länder, med motsvarande 71 procent av EU:s befolkning, röstade för direktivet.

Upphovsrättsdirektivet, Digital Single Market (DSM), har väckt het debatt inom EU. I Sverige drev en majoritet av EU-nämnden i sista stund igenom att Sverige skulle rösta nej till direktivet. Sverige blev därmed ett av sex länder som sa nej till DSM, medan tre stater lade ned sina röster.

Upphovsrättsdirektivet syftar till att göra det svårare att sprida upphovsrättsskyddat material på internet utan upphovsmannens tillstånd och att säkra att upphovsmän får ersättning när deras material streamas eller laddas ned. Kritikerna anser dock att de nya reglerna hotar det fria internet.

De kritiska rösterna har framför allt handlat om artikel 11 och artikel 13 i direktivet. Artikel 11 handlar om att digitala plattformar, som Youtube och Facebook, ska ge ”skälig och proportionell ersättning” till upphovsmännen när material delas vidare.

Artikel 13 ställer krav på digitala plattformar att ta ansvar för att stoppa olovlig uppladdning av upphovsrättsskyddat material. Enligt kritikerna riskerar detta att leda till att olika medieplattformar nu inför uppladdningsfilter som i förlängningen kan innebära att innehåll censureras.

EU-länderna är nu skyldiga att införa upphovsrättsdirektivet i sina egna lagstiftningar inom två år.