Annonser

Rakel

Det goda ledarskapet i fokus

Årets Rakelkonferens blev en avskedsföreställning för hela Hildaprojektets initiativtagare, Anne Ramberg, som till hösten lämnar generalsekreterarposten i Advokatsamfundet. Anne Ramberg hyllades med en skrift och stående ovationer under avslutningen av konferensen. 

Årets Rakelkonferens, den trettonde i ordningen, lockade närmare 250 deltagare till Grand Hôtel i Stockholm den 2 april. De hälsades välkomna av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som tog initiativet till nätverket Hilda för drygt 13 år sedan.

– Det värmer särskilt i hjärtat att här i dag se många av dem som var med och grundade Hilda år 2006. Ni är utomordentliga förebilder, och ni har gett mig inspiration och kraft. Flera har också blivit mina goda vänner, sa Anne Ramberg, som uppmanade de unga kvinnorna i salen att tala med ”storhildorna” och ta del av deras rika erfarenheter.

Anne Ramberg konstaterade att nätverket Hilda sedan starten samlat mer än 10 000 deltagare till sina olika arrangemang. Hon berättade också att nätverket nu arbetar med en handbok om ledarskap, baserad på Hildas och storhildornas erfarenheter. Boken kommer att presenteras vid en särskild konferens i höst.

Efter inledningsorden välkomnade Anne Ramberg dagens inledningstalare, riksdagens talman Andreas Norlén. Hon konstaterade att den parlamentariska situationen efter valet 2018 verkligen hade krävt gott ledarskap och att talmannen imponerat på alla med sitt tålmodiga arbete för att få fram en regering.

Andreas Norlén inledde sin färgstarka och humoristiska presentation med att påminna om att det nu är ett hundra år sedan riksdagen beslutade om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor och män.

– Det var ingen självklar utveckling, utan rösträtten genomfördes efter en lång kamp och med hjälp av ett starkt ledarskap, fastslog Andreas Norlén, som sedan gick över till att förmedla sin syn på ledarskap.

Norléns främsta erfarenheter av ledarskap, som han presenterade i form av en lång rad nyckelbegrepp, kommer dels från tiden som ordförande i konstitutionsutskottet 2014–2018.

Norlén arbetade då tillsammans med vice ordförande Björn von Sydow aktivt för att åter göra utskottet till en aktiv granskare av regeringen, snarare än ännu en arena för partipolitiskt käbbel.

– Vi bestämde oss tidigt för att söka enighet och samförstånd för att sätta normer för ett bra regeringsarbete, som kan stå sig oavsett vilka partier som för tillfället sitter i regeringen, sa Andreas Norlén.

Uppsåtet lyckades, och KU var under Norléns ledning enigt i nästan alla gransknings­ärenden som behandlades.

Dels byggde Andreas Norlén förstås också på erfarenheterna från den svåra regeringsbildningen, som pågick hela hösten och större delen av vintern efter valet 2018.

– Så vad formar ett gott ledarskap, frågade Andreas Norlén retoriskt, och gav själv svaret att det präglas av både hjärta och hjärna.

Hjärta stod i Norléns presentation, å ena sidan, för känslomässiga förmågor, som att visa engagemang och arbetsglädje, att se medarbetarna och vara sig själv.

– Engagemang är viktigt för ett gott ledarskap. Ledaren ska vara närvarande på riktigt och brinna för det han gör, såväl i stort som i smått. Om människor ser att man brinner vill de också vara med, sa Andreas Norlén.

Andreas Norlén betonade också att alla människor i organisationen är just männi­s­kor, inte bara kugghjul i ett maskineri.

– En god ledare förmår att se och förvalta vars och ens drömmar och ambitioner, sammanfattade han.

Hjärna, å andra sidan, symboliserar förstås de mer intellektuella grunderna i ledarskapet. Här tryckte Andreas Norlén på vikten av att som ledare ha tydliga mål och veta vart man vill ta organisationen. Det är också viktigt att ha kunskap om verksamheten – annars är det lätt att bli lurad av dåliga råd, påpekade han.

”Nya situationer kräver nya regler”
Kreativitet är en annan egenskap som kan spela stor roll, inte minst när situationen plötsligt ser helt annorlunda ut än vad den brukar göra. Detta ställdes Andreas Norlén inför som talman, då partierna visade sig ha mycket låsta positioner i regeringsfrågan och gamla arbetsformer inte längre fungerade.

– Nya situationer kräver nya regler och arbetsformer, sa Norlén, som samtidigt pekade på att det många gånger kan vara bekvämt att göra som man alltid gjort.

Andra viktiga rationella grunder i ledarskapet är, enligt Andreas Norlén, förmågan till långsiktighet och samförstånd, eftertanke, ordning, rättvisa och tydlighet.

Andreas Norlén sammanfattade sitt ledarskapsideal som ”principfast pragmatism”, ett slags förmåga att känna de grundläggande värdena i verksamheten och att därmed se vad som går att kompromissa om.

– En god ledare bottnar i sina egna värderingar och har därmed förmågan att leda till principfast pragmatism, avslutade Andreas Norlén. ¶

Andreas Norlén
Andreas Norlén är disputerad jurist och var, innan han tog plats i riksdagen för Moderaterna 2006, verksam som forskare och lärare vid Linköpings universitet. Efter valet 2014 blev Norlén konstitutionsutskottets ordförande. 2018 valdes han till talman för Sveriges riksdag.

Tom Knutson, Ulrika Öster