Fokus Offentlig upphandling

En tidskrävande väg till spännande uppdrag

Offentliga uppdrag är ofta stora och långsiktiga. Men vägen dit, via anbudslämnande i offentliga upphandlingar, kan vara både krävande och frustrerande. Advokaterna berättar om spännande, komplexa uppdrag. Men myntet har en baksida i form av långa frågelistor att besvara och ibland svårbegripliga krav. 

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Det stora generationsskiftet

valet är över och vid Sergels torg mitt i Stockholm har alla valstugor körts iväg för den här gången. Vardagen återvänder men ändå inte. Efter detta val kunde inte någon tydlig valsegrare koras. Även om de flesta partiledare såg just sig själva och sina partier som vinnare, med undantag av de besvikna miljöpartisterna. Vid denna tidnings pressläggning är det ännu oklart hur regeringsfrågan ska lösas. Det är nya tider inom politiken i Sverige, kort sagt.

Även inom juridiken stundar nya tider. Det pågår ett generationsskifte, som märks tydligt om man ser till de högsta ämbetena i Rättssverige, vilket vi också uppmärksammat i Advokaten.

Tidigare i år lämnade Fredrik Wersäll sitt presidentskap i Svea hovrätt. Han följdes i sin tur av Anna Skarhed som avslutade sitt uppdrag som justitiekansler under sommaren. Och i sin tur följdes hon av Stefan Lindskog, som i augusti tog adjö av Högsta domstolen och ordförandeuppdraget. Alla de uppräknade har uppmärksammats i årets utgåvor av Advokaten. I detta nummer porträtteras Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Mats Melin, som även han sällar sig till skaran av nyblivna pensionärer. Och nästa år lämnar denna tidnings ansvariga utgivare och tillika generalsekreterare i Advokatsamfundet Anne Ramberg sin post.

Samtliga uppräknade har genom ord och handling varit varma anhängare av en stark och trygg rättsstat. Var och en med sin unika roll har på sitt sätt bidragit till att stärka rättsstaten.

Nu tar en ny generation ämbetsmän över stafettpinnen. Det saknas inte orosmoln. Något som just Stefan Lindskog och Mats Melin uppmärksammat när det gäller domstolarnas oavhängighet mot klåfingriga politiker, läs mer på s. 16. Den sällsamma dansen politik fortsätter nu. Med andra jurister och politiker i ett förändrat landskap.

Tom Knutson
Chefredaktör