Fokus Rättspolitiken och valet

Olika bilder av verkligheten

Inför årets riksdagsval domineras den rättspolitiska debatten helt av krav på hårdare straff och fler poliser. Brottsligheten beskrivs som ett hot mot samhället och så gott som samtliga partier ställer sig bakom ropen på hårdare tag.

Tidskriften Advokaten granskar riksdagspartiernas rättspolitik inför valet och frågar forskare om hur det gick till när lag och ordning blev en huvudfråga.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

En spännande höst stundar i dessa dagar

Somligt är sig inte likt. I detta val är de sociala medierna viktigare än tidigare, även valfilmer används mer flitigt tycks det för att beskriva den verklighet man vill föra ut. Den parlamentariska situationen ser också annorlunda ut inför detta val med tre stora partier, samtidigt som flera krympt betydligt sedan det senaste valet.

Även bland valfrågorna ses förändringar. Efter den långa varma sommaren och omfattande skogsbränder har klimatfrågan klättrat bland de frågor som engagerar väljarna. Även frågor som integration och lag och ordning hamnar numer i topp bland de frågor som väcker stort intresse. Inte minst efter de omfattande anlagda bilbränderna i augusti.

I denna tidnings fokus framkommer att politiker och forskare ser olika verkligheter när det gäller samhällsutvecklingen. Enigheten bland riksdagspartierna är i det närmaste total kring en lång rad frågor. Enklast kan politikområdet sammanfattas med fler poliser och hårdare straff.

Forskare och jurister, som Högsta domstolens avgående ordförande Stefan Lindskog (läs mer) är milt sagt skeptiska till många politikers agerande.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att den politiska situationen är mer komplex och oviss än på länge, och att det stundar en spännande höst för alla som är intresserade av politik och samhällsutveckling.

Tom Knutson
Chefredaktör