Fokus

Ett modernt advokatsamfund

I takt med samhällsutvecklingen har också ­Advokatsamfundet förändrats. Hur ser Advokatsamfundet ut idag? Hur fungerar organisationen och styrningen? Och hur fungerar demokratin?

Tidskriften Advokaten lyfter frågorna om relationen mellan den enskilde advokaten och samfundets ledning, avdelningarnas, fullmäktiges och styrelsens roll och hur årsavgiften används.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Stort engagemang lyfter samfundet

Spåren efter Advokatsamfundets ledamöter går att följa i tidskriften genom åren. Fast än fler är de advokater som engagerat sig för Advokatsamfundet och sitt yrke på andra sätt än genom tidskriften, även om många gjort både och.

De insatser som advokater gjort ideellt och som anställda på samfundet har skapat och utvecklat Advokatsamfundet till den organisation som är i dag. Jämfört med många länder går det att konstatera att i Sverige har arbetet varit framgångsrikt. Kanske inte på alla områden, fast på många. Advokatsamfundets ställning i dag är stark sett i internationellt perspektiv. Man behöver inte blicka långt för att se hur advokatsamfund i olika länder hotas och utmanas av politiska krafter som ogillar advokaternas fria roll i samhällsbygget.

I denna utgåva berättar dagens engagerade ledamöter om de stora frågorna i dag och i morgon. Hur är relationen mellan den enskilde advokaten och samfundets ledning? Hur ser de på avdelningarnas, fullmäktiges och styrelsens roll? Och hur står det till med demokratin i samfundet i dessa, de snabba förändringarnas tidevarv?

Även på advokatens redaktion förändras tillvaron. Advokatens tidigare och mycket uppskattade redaktör Ulrika Öster ersätter från och med denna utgåva och året ut Johan Persson som är föräldraledig under samma period.

Trevlig läsning!

Tom Knutson
Chefredaktör