Fokus

Framtidens obeståndsrätt ska ta form

Flera stora och efterfrågade förändringar är på gång för konkursförvaltare och rekonstruktörer då framtidens obeståndsrätt ska ta form.

Men det finns även kritik mot flera av förslagen.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Samma kärnvärden men helt olika utmaningar

Kärnvärdena är desamma för båda yrkeskårerna men utmaningarna för dem är helt skilda. 2015 besökte Advokatsamfundets styrelse Turkiet och träffade då ledningen för Istanbuls advokatsamfund. De turkiska advokaterna beskrev det snabbt ökade politiska trycket och hur rättsstaten var under stark press. De menade att Turkiet befann sig vid ett vägskäl där starka krafter ville vrida samhället i islamistisk riktning, läs mer i Advokaten nr 5 2015.

Nu är det uppenbart att tillståndet för den turkiska rättsstaten ytterligare förvärrats allvarligt. Omkring 700 advokater frihetsberövades efter kuppförsöket sommaren 2016, och av dem har 400 formellt arresterats. Förutom advokater drabbas även andra viktiga försvarare av rättsstaten som åklagare, domare och journalister, läs mer i denna utgåva.

Som professor Iain Cameron konstaterade i Advokaten nr 2 i år: ”Rättsstaten är bräcklig och det tar lång tid att bygga upp den, men den kan raseras snabbt.”

Chefredaktör