Fokus

I statens tjänst

Den svenska statstjänstemannens roll har förändrats kraftigt och är under press från flera håll. Det handlar om ökade krav på effektivisering, ökad tillsyn från medier och andra myndigheter samt en förändrad maktrelation till politikerna. En minst sagt svår balansgång.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Allt är inte vad det synes vara

Redan tidigt i våras bestämdes att ett fokus i år skulle handla just om den svenske ämbetsmannen och dennes betydelse för vårt samhälle. De höga tjänstemän som under skapandet av det moderna Sverige varit såväl byggmästare som väktare av den goda ordningen; till stor del tack vare dessa människor har Sverige kunnat växa fram till en modern, effektiv och icke korrupt stat.

Men de dramatiska händelserna i år, som har fått många att häpna, förvånas och undra vad det är som händer i Myndighetssverige, hade då arbetet med denna utgåvas fokus startade inte nått nyhetsredaktionerna. Fast så förändrades allt under de senaste månaderna, och i samband med denna utgåvas pressläggning nås vi av nyheterna om att den tredje och sista av riksrevisorerna aviserat sin avgång och att Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson ska lämna sitt uppdrag. Som Garrett Hedlund sjunger i filmen Country Strong: ”Timing is everything”.

Chefredaktör