Fokus

20 år med EU-rätten och Europakonventionen: Svensk rätt har förändrats i grunden

I år är det 20 år sedan Sverige blev medlem i EU och EU-rätten blev en del av svensk rätt. Det är lika länge sedan Europa­konventionen fick ställning som lag i Sverige. Både Europa­­dom­stolen och EU-domstolen är okända för många – trots att de kan få stor inverkan på människors vardag. Dessutom blandas domstolarna ofta ihop. Möt de svenska domarna i dom­stolarna – Helena Jäderblom, Carl Gustav Fernlund och Carl Wetter samt Sveriiges första generaladvokat Nils Wahl – som beskriver en komplex och dynamisk.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

I år är det 20 år sedan

20 år med EU-rätten och Europakonventionen har medfört att svensk rätt har förändrats i grunden. Men domstolsbesluten från både Europadomstolen och EU-domstolen är okända för många svenskar. Dessutom blandas domstolarna ofta ihop. I detta nummer av tidskriften Advokaten presenteras de centrala rättsliga institutionerna i Europa och de svenska juristerna med nyckelpositioner som berättar om en komplex och ständigt föränderlig värld.

1995 var även ett viktigt år på andra sätt. Sverige tillåter detta år att homosexuella ingår partnerskap. En annan viktig händelse var att EU beslutar att införa euron som gemensam valuta. Det går att konstatera att på 20 år har Sverige och vår omvärld förändrats och flätats samman på ett radikalt sätt.