Fokus

Vägen fram

Kvinnorna i rättsväsendet blir allt fler. Trenden går igen i advokatkåren. Men bilden är inte helt ogrumlad. På väg mot toppen lämnar många unga kvinnor och män advokatyrket. Advokatsamfundet och många advokatbyråer bedriver olika satsningar för att stärka och utveckla kvinnliga advokaters yrkesroll. Det finns även en hel del att lära av de kvinnor som lyckats skapa ett framgångsrikt yrkesliv och bli delägare.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Vad skulle Eva Andén ha sagt?

Inte någon lär veta svaret. Men det vi kan göra är att själva bestämma oss för vad vi vill tro och tycka om trenden och tendensen med allt fler kvinnor i advokatyrket. Fokus i denna utgåva handlar i första hand om kvinnor som vågat, satsat och visat att de vill och kan bli de bästa av de bästa. Gemensamt för dem är att de gillar sitt understundom tuffa yrkesval och kan rekommendera det till unga kvinnor och män. De är vidare övertygade om att andelen kvinnor lär fortsätta att stärka sin ställning på landets advokatbyråer. Inte för att det skulle handla om att byråerna vill visa sig som moderna arbetsplatser i första hand.

Nej, det handlar om att attrahera de bästa juristerna för att säkra advokatbyråernas konkurrensförmåga. Det är en överlevnadsfråga kort sagt. Och det är en drivkraft att räkna med.