Annonser

Regeringens prioriteringar i rättspolitiken

Regeringen har tre tydliga områden som den vill prioritera inom rättspolitiken.

Justitieminister Morgan Johansson, S, är tydlig med vilka tre områden regeringen vill prioritera under sin första tid:

• snabbutred hur en kriminalisering kan ske av resor utomlands för att delta i terroristhandlingar eller terroristträning

• utred hur våldtäktsbestämmelsen kan utvecklas

• utred hur sexköp utomlands kan lagföras i Sverige.

Det framkom vid en sammankomst den 26 november som arrangerats av Advokatsamfundets Stockholmsavdelning och Juristföreningen i Stockholm.

I frågan om personer som deltar i terroriströrelser utomlands, så sa Johansson att han allvarligt oroade sig för dagens situation; cirka tre hundra svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige uppskattas befinna sig i Irak och Syrien för att strida för den sunnitiska terroriströrelsen Islamiska statens räkning.

– Det där oroar mig djupt. Både på grund av de brott de kan komma att begå i Syrien och Irak. Det handlar om mord på civila, våldtäkter och terroristattentat. Men också vad de tar med sig tillbaka i form av kunskaper och nätverk med terroristkopplingar.

Att förbjuda resande eller försök att resa för att delta i terroristhandlingar eller terroristträning betyder en kriminalisering på ett förberedande stadium. Det innebär att det blir möjligt att utfärda reseförbud för personer som är föremål för förundersökning och på så sätt hindra dem från att resa.

Ett första steg, enligt Johansson, är alltså att förbjuda att resa för att delta i terroristhandlingar eller terroristträning. Nästa steg är att titta på stridandet i sig.

– Det är knepigare. Att strida är ett folkrättsligt begrepp som väcker svåra gränsdragningsfrågor i detta sammanhang. Men vi måste även gå i land med att kriminalisera stridandet i sig för en terroriststämplad organisation. Det blir ett tilläggsdirektiv om det, sa Johansson och tillade:

– Hela frågan om strid utomlands är komplex och utredningen lär inte lösa alla frågor, men vi måste börja ta itu med frågan nu.

Sexualbrott är det andra prioriterade området. I ett första skede ombildades den tidigare enmansutredningen till en parlamentarisk kommitté. Johansson förklarade också att till utredningen ska ges ett tilläggsdirektiv om att stödet till brottsoffer särskilt ska ses över. Brottsoffrens ställning behöver stärkas. Förordnandet av målsägandebiträden är en viktig del i det och Johansson vill undersöka hur det kan utvecklas. I det befintliga uppdraget ingår även att titta på hur polisutredningarna kan bli bättre.

Lagföring i Sverige av sexköp utomlands är den tredje frågan Johansson vill prioritera. Den utredare som tillsatts för att bland annat utvärdera människohandelsbrottet ska få ett tilläggsdirektiv om att även se över denna fråga.

– Enligt mitt sätt att se det är frågan ganska enkel. Genom att köpa sex bidrar man till män­niskohandel, oavsett om det sker i Sverige eller utomlands, sa Johansson som avvisade de olika motargument som framförs och betonade att Norge sedan 2009 har en sådan lagstiftning vilket, enligt honom, visar att det är möjligt.