Annonser

Dan Eliasson blir ny rikspolischef

Försäkringskassans generaldirektör får uppdraget att leda polisen.

Den 20 november utsåg regeringen Dan Eliasson till ny rikspolischef.

Dan Eliasson har en juristexamen från Uppsala universitet. Han är generaldirektör för Försäkringskassan sedan oktober 2011. Tidigare har han bland annat varit statssekreterare i Justititedepartementet, kansliråd i Utrikesdepartementet och tillförordnad biträdande chef vid Säkerhetspolisen. Han var generaldirektör för Migrationsverket 2007–2011.

Dan Eliasson tillträder tjänsten som rikspolischef den 1 januari 2015, då också polisens nya organisationsform träder i kraft.

Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrättas som en fristående myndighet den 1 januari 2015. Syftet med reformen är att skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat i polisens verksamhet. Ombildningen ska inte ändra uppgiftsfördelningen mellan Säkerhetspolisen och polisen i övrigt.