Annonser

Ageras tjänster inte förenliga med god advokatsed

Förmedlingstjänsten kan inte användas av svenska advokater.

På webbplatsen ageras.se marknadsförs en tjänst där bland annat advokater uppges kunna få tips om uppdrag mot betalning.

Advokatsamfundet har tagit del av information om tjänsten. Enligt Advokatsamfundets generalsekreterare är det inte möjligt för advokater att använda den förmedlingstjänst som Ageras tillhandahåller, då tjänsten i flera avseenden inte är förenlig med god advokatsed.

Ageras har hemställt om huvudstyrelsens bedömning.