Fokus

Klimatet och juridiken

Klimatförändringarna slår hårdast mot dem som bidrar minst till utsläppen av växthusgaser. Men hittills har det varit svårt att ställa dem som bär det tyngsta ansvaret för att klimatet förändras till svars. Nu mobiliserar världens advokater för att med hjälp av juridiken skapa verktyg för att ändra på det.

Ladda ner tidningen

Annons

Generalsekreteraren har ordet

Om dåliga myter

Anne Ramberg

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund

PS. Chefredaktören har ordet

Låt tusen blommor blomma

Samtidigt blev generalsekreterarens ledare och andra artiklar vid flera tillfällen ämnen som andra medier fångade upp och diskuterade. Vi på redaktionen kunde glädja oss åt en strid ström av e-postmeddelanden, oräkneliga telefonsamtal och blogg- samt twitterkommentarer. Nyhetsarbetet har på bara några få år ändrat karaktär. De sociala medierna är numer en etablerad och viktig kompletterande kanal, vid sidan om tidskriften Advokaten och Advokatsamfundets hemsida.

Samtidigt blir det med tiden allt tydligare att tidskriften Advokatens förmåga att tränga igenom mediebruset har stärkts. En förklaring till det kan vara att många tryckta medier lagts ner eller åderlåtits på resurser. Vi tycker förstås att det stimulerande och inspirerande när vårt arbete uppmärksammas fast samtidigt tycker vi om att ha många tryckta ”kusiner” enligt devisen låt tusen blommor blomma. Låt oss hoppas att 2015 bär med sig en ny vår för de tryckta medierna.