Fokus

Snaran dras åt om krigsförbrytarna

En rad väpnade konflikter pågår runt om i världen. Många av de drabbade söker sig till Sverige för att undfly krigets fasor. Men bland de asylsökande finns också förövarna – de som har utsatt mängder av människor för lidande och allvarliga kränkningar. Frågan är hur väl rustat Sverige är för att hantera dessa krigsförbrytare och vilken betydelse lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som trädde i kraft vid halvårsskiftet får. Hittills har fyra personer i Sverige dömts för krigsförbrytelser, varav en för folkmord.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Krigsförbrytarna som söker sig till Sverige

Bland de asylsökande finns även de som har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser. Till bilden hör även att en ström av människor rör sig från Sverige till krigszonerna för att slåss tillsammans med radikala muslimer. Man behöver inte ha allför livlig fantasi för att misstänka att ett antal av dem begår brottsliga gärningar; och så småningom lär de åter söka sig till Sverige.

För närvarande utreder Krigsbrottskommissionen ett 40-tal ärenden och hittills har fyra personer i Sverige dömts för krigsförbrytelser.

Ingen vet med säkerhet hur många krigsförbrytare som lever i Sverige i dag. Men ett är säkert: de lär bli fler, inte färre. I detta nummer berättar vi om dem som arbetar med dessa svåra och viktiga frågor, om deras erfarenheter och utmaningar.