Fokus

Svea hovrätt 400 år

Sveriges äldsta överrätt Svea hovrätt firar i år sin 400-årsdag. I stället för att blicka tillbaka på de gångna åren har arrangörerna bakom årets jubileum velat diskutera avgörande frågor för domstolarnas framtid. Vad innebär domarnas växande makt, bör domstolarnas oberoende öka och hur ser överrätternas roll ut i det nya rättsliga landskapet? Domstolens president Fredrik Wersäll vill både bevara och förändra.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Inspirerande jubilarer

I fjol så uppmärksammade vi en annan jubilar med en lång historia då Justitiekanslern firade 300 år. Också det en mycket imponerande ålder.

Och för inte allt för länge sedan (nr 4 2009) belyste tidskriften att Justitieombudsmannen firade 200 år. Justitieombudsmannen är förmodligen Sveriges viktigaste bidrag till rättsstatens principer i världen. I dag finns JO-ämbeten i mer än 130 länder. Och 2012 firade dessutom Advokatsamfundet 125 år.

Det finns all anledning att känna en stolthet över att Sverige är begåvat med anrika institutioner som fortfarande är vitala och centrala för dagens och morgondagens samhällsbyggande. Det gäller dock att inte ta dessa för givet och tro att de är självklarheter; det räcker att rikta blicken mot länder inte långt från vårt rikes gränser för att se hur radikalt annorlunda allt kan te sig. Samtidigt kan man försiktigt undra om någon av alla de institutioner som inrättats i vår egen tid kommer att uppleva ett 400-årsjubileum?