Fokus

Den svåra balansakten med svaga klienter

Hur ska advokaten agera i de etiska konflikter som kan uppstå när klienten har psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, låg ålder eller missbruk? Situationer där advokatens lojalitetsplikt krockar med skyldigheten att verka för klientens bästa och att inte främja orätt. Hur långt sträcker sig advokatens undersökningsplikt och vad får advokaten säga? Ytterst handlar det om en balansakt på högsta etiska nivå.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Friheten från att vara övervakad

Efter al-Qaidas terroristattacker den 11 september 2001 tog politiker världen runt itu med säkerhetsfrågorna på det sätt som de kunde. I debatterna som avlöste varandra gick tongångarna höga. Det lite märkliga var att inte allt för sällan så stod de som värnade mest om integriteten nära dem som hade direkta erfarenheter av underrättelsearbete från kalla kriget. ”Spionjägarna” varnade för en omfattande övervakning av vanliga människors göranden. För det första skulle de enorma mängderna information bli svårhanterliga. För det andra varnade de för att en känsla av att ständigt vara övervakad skulle infinna sig; samma känsla som människorna i de forna kommunistländerna tvingades leva i. En viktig känsla skulle gå förlorad, friheten från att vara övervakad. Nu har vi en annan tid. Är det någon skillnad?