Fokus

IT-säkerhet: Farorna som lurar i det digitala landskapet

Ett nytt, spännande digitalt landskap har vuxit fram under senare år med pekplattor, smarta telefoner, appar, trådlösa nätverk och möjligheter att alltid vara uppkopplad.

Men det finns en baksida. Det nya landskapet är fyllt av risker och advokater är en yrkeskår som är särskilt utsatt.

Advokaten har talat med fem experter på IT-säkerhet som beskriver dagens och morgondagens hotbild, vilka som ligger bakom attackerna och hur advokater kan skydda sig.

Ladda ner tidningen

Annons

PS. Chefredaktören har ordet

Hur man märker att tiden förflutit

Detta var i en tid innan det kom rapporter om massövervakning av nationella myndigheter och spionorganisationer, eller avslöjanden från tidigare medarbetare som CIA-anställde Edward Snowden, eller nyheter om läckage från hackade databaser som hårt kritiserade Lexbase. I detta nummer greppar vi frågan om IT-säkerhet på nytt. För oavsett vilken sorts advokatbyrå man är verksam på så exponeras advokaten för olika hot och risker. Och oavsett hur intresserad man är av IT-frågor måste man förhålla sig till dem innan det är för sent och olyckan eller attacken har skett.