Fokus

Meddelarfrihet – Rättighet under press

Vem har rätt att säga vad till vem och när? Rätten att meddela uppgifter för publicering har en lång tradition i Sverige och är på flera sätt unik. Men det är ett allt annat än lätt regelverk. Ytterst syftar det till att minimera misshushållning och rättsövergrepp men samtidigt skydda vitala intressen hos det allmänna och enskilda. Utöver lagarna är också etiska regler för skilda yrkesgrupper styrande. Här beskrivs ett antal fall och hur offentligt finansierad verksamhet som drivs i privat regi faller utanför systemet. Vilket många bedömare ser som ett växande problem.

Ladda ner tidningen

Annons