Annonser

Smygfilmningsmål hänskjuts till stor kammare

Europadomstolen har beslutat att hänskjuta ett omdiskuterat mål som handlar om smygfilmning till stor kammare.

Europadomstolen beslutade den 19 november att hänskjuta målet E.S. mot Sverige till stor kammare. Målet rör en flicka som filmades i smyg i badrummet av sin styvfar. Mannen åtalades och dömdes i tingsrätten för sexuellt ofredande. Men Svea hovrätt friade honom senare. Smygfilmning är i sig inte förbjudet i Sverige, konstaterade hovrätten. Det var inte heller bevisat att mannen haft uppsåtet att flickan skulle upptäcka kameran, vilket enligt hovrätten krävdes för brottet sexuellt ofredande.

Europadomstolen tog upp målet, och fann med knapp majoritet att Sverige inte brutit mot sina skyldigheter enligt Europakonventionen. Tre skiljaktiga domare ansåg dock att fallen visar på en tydlig brist i Sveriges lagstiftning till skydd för privatlivet. Nu tas målet alltså upp igen som flickan begärt, i stor kammare med 17 domare.

Läs mer på Europadomstolens webbplats.