Annonser

”Goda viljan är grunden”

Humanjuristen på Borgström & Bodström Advokatbyrå i Stockholm, advokat Emma Persson, startar en advokatjour i Tensta. Hon tar även över jouren vid Stockholms stadsbibliotek.

– Som humanjurist tror och hoppas jag att den goda viljan utgör grunden för advokaters yrkesval, säger Emma Persson.

Varför engagerar du dig i advokatjouren?
– Advokater måste komma ut till människor där de befinner sig, på bibliotek och andra ställen. Vi ska vara lättillgängliga för dem som behöver oss. Jouren är en möjlighet att hjälpa dem som inte har råd eller möjlighet att träffa en jurist eller advokat. Folk är kanske rädda av någon anledning för att anlita en advokat. Jag hjälper till med en första genomgång av problemen och kan sedan lotsa dem vidare.

Varför en mottagning i Tensta?
– Jag är engagerad i området. Vi har många unga klienter därifrån i brottmål och jag vill inte träffa ungdomar i arresten eller domstolen utan tycker det finns bättre platser för dem. Mitt engagemang i Västerort är grunden. På byrån har vi även inlett ett samarbete med föreningarna Tensta Against Crimes och Trygg i Tensta som ännu är i sin linda. Jag vill sätta ljus på området och tycker det är fel att man plockar bort samhällsinstitutioner där när man talar om misslyckad integration. Detta är mitt bidrag för att minska segregationen i Stockholm. 

Hur ser du generellt på den goda viljan bland advokater?
– Som humanjurist tror och hoppas jag den utgör grunden för yrkesvalet och finns hos oss alla. Sedan vet jag inte riktigt hur det blir, man hänger upp sig på att debitera och fakturera timmar. Vi i Advokatsamfundet har en enorm styrka och borde engagera oss mer i att hjälpa människor som verkligen behöver det. Det krävs inte så mycket. Vi har kunskap om mycket i samhället som det är svårt för människor att förstå. I jouren på stadsbiblioteket hoppas jag kollegerna på Borgström & Bodström kan medverka.

Vad tror du att ditt utbyte av advokatjouren blir, lärdomar etc.?
– Jag har allt att lära, dels vad gäller området Tensta, dels kan jag öka kunskaperna om sådant jag vanligtvis hanterar. Jag arbetar med humanjuridik, framförallt med brottmål och asylrätt.

Vilken typ av frågor bedömer du blir vanligast?
– Vad jag förstått från dem som arbetar i city handlar det ofta om sambo- och äktenskapsfrågor, arv och små affärstvister. I Tensta tänker jag att det kanske är likadant, eller så blir det inte alls så, det återstår att se … 

Varför ville du bli advokat?
– Jag började på juristlinjen för att kunna arbeta med mänskliga rättigheter och folkrätt. Först ville jag bli diplomat och läste även statskunskap. Juridik och politik verkade vara en spännande kombination. Men efter att ha praktiserat samt vikarierat på UD fick jag arbete som jurist på en juristbyrå. Det har bara blivit bättre och roligare för varje år så jag har fortsatt.

Vad är bäst och sämst med yrket?
– Bäst är kontakten med klienterna och att kunna hjälpa dem. Träffa människor och lära sig olika saker är intressant och stimulerande.  Sämst är att det är ensamt, även om jag har kolleger. Det kan också vara tungt att jobba med människor. Jag efterlyser någon form av stöd, debriefing, som Advokatsamfundet eventuellt skulle kunna erbjuda. Vårt arbete är lika svårt som andra människovårdande yrken. Alla människor kan behöva tala om sådant man upplever som jobbigt och svårt i arbetet

Vad skulle du vilja arbeta med om du inte var advokat?
– Det funderade jag på innan jag sökte till juristutbildningen. På KTH i Stockholm kan man bli civilingenjör i samhällsbyggnad. Att arbeta utomlands med infrastruktur och vattenförsörjning är något jag tycker skulle vara spännande.