Annonser

Formidabel uppföljning

Advokatdagarna 2012.

Den andra upplagan av Advokatdagarna samlade över 500 entusiastiska deltagare från hela landet och även från andra länder den 8–9 november på Grand Hôtel i Stockholm.  Advokatsamfundets nyinstiftade pris för framstående gärningar inom advokatyrket delades ut för första gången. Thomas Olsson fick priset för sitt stora och långvariga engagemang och arbete för rättssäkerhet.

I samband med Advokatdagarna överlämnade generalsekreterare Anne Ramberg jubileumsboken Advokatsamfundet 125 år – 1887–2012 till samfundets ordförande Claes Zettermarck.

Advokatdagarna inleddes av generalsekreterare Anne Ramberg, som hälsade deltagarna välkomna i Vinterträdgården på Grand Hôtel. Efter inledningsanföranden och prisutdelning delade advokaterna upp sig på olika seminarier. I år fanns hela sex olika seminariespår, på områden som brottmål, offentlig rätt och rule of law, affärsjuridik och advokatverksamheten