Fokus

Hatbrott: När lag och moral krockar

Antalet hatbrott, brott motiverade av viljan att kränka någon på grund av etnicitet, tro eller sexuell läggning, minskar.

I alla fall om man får tro statistiken. Men de som arbetar med frågorna talar om stora mörkertal och brister i rättsväsendets förmåga att fånga upp hatbrotten.

Ladda ner tidningen

Annons