Annonser

Ledande jurister föreläser på Advokatdagarna

I oktober är det premiär för de nya Advokatdagarna. Konferensen har lyckats samla en rad namnkunniga föreläsare inom hela det juridiska fältet.

Med Advokatdagarna, som arran­geras för första gången den 13–14 oktober på Grand Hôtel i Stockholm, får advokater och biträdande jurister från hela Sverige en ny mötesplats och en möjlighet att lära mer.

Bland föreläsarna finns justitieminister Beatrice Ask, hovrättspresident Fredrik Wersäll, ordföranden i Högsta domstolen Marianne Lundius, ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Mats Melin, domaren i Europadomstolen Elisabet Fura samt justitieråden Stefan Lindskog, Martin Borgeke och Göran Lambertz.

Programmet bjuder på mer än 30 aktuella seminarier och föreläsningar, och är uppdelat på sju ämnesområden:

  • Arbitration & Litigation (genomförs på engelska)
  • Affärsjuridik
  • Obestånd
  • Humanjuridik
  • Rule of Law
  • Advokatverksamhet
  • Offentlig rätt.

Bakom konferensen står Advokatsamfundet och International Bar Associations European Forum. En mindre del av programmet genomförs på engelska.

Förutom föreläsningar och seminarier ger Advokatdagarna också många möjligheter till kollegialt umgänge och nätverkande, bland annat vid torsdagens bankett. Sista anmälningsdag för konferensen är 14 september.

Läs mer Advokatsamfundets hemsida: www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Advokatdagarna-2011/

Kontakt: kursinfo@advokatsamfundet.se eller 08-459 03 00.