Annonser

Fel att avvisa tiggare

Stockholmspolisen gjorde fel när man avvisade 26 rumänska romer från Stockholm, med hänvisning till att de försörjde sig genom tiggeri. Det fastslår JO Hans-Gunnar Axberger, som riktar hård kritik mot polisen. I likhet med vad Advokatsamfundets generalsekretrare tidigare hävdat i olika medier.

Polisen bedrev under 2010 spaning mot rumänska tiggare i Stockholm. Huvudskälet för spaningen var, enligt polisen, misstankar om att det förekom människohandel med de tiggande romerna. Polisen kunde konstatera att tiggeriet bedrevs i organiserad form, men några bevis för människohandel fann man inte.

I februari genomförde polisen en insats mot en lägenhet i Stockholmsförorten Vårberg. Samma dag avvisades 26 romer som funnits i lägenheten på grund av att de ”ägnat sig åt dagdriveri/tiggeri”. Polisen grundade avvisningsbesluten på bestämmelserna i 8 kap. 2 § 1 st. 2 p. utlänningslagen, som säger att en utlänning får avvisas om det kan antas att han eller hon under vistelsen i Sverige inte kan försörja sig på ett ärligt sätt.

Men enligt JO Axberger kan bestämmelsen i utlänningslagen inte tolkas på detta sätt. JO skriver i sitt beslut att bestämmelsen i dag inte ”bör tillämpas på andra försörjningssätt än sådana som är rättsligen förbjudna”, vilket varken tiggeri eller dagdriveri är. Kritiken är enligt JO allvarlig, eftersom avvisningen har ”inneburit långtgående rättskränkningar av enskilda”.

I beslutet skriver Hans-Gunnar Axberger också att även EU-rätten hindrar avvisning av en EU-medborgare på grundval av att hon eller han förväntas tigga.