Fokus

Medling: Viktig möjlighet till upprättelse för unga

Medling vid brott kan hjälpa både förövare och brottsoffer. I dag ska alla unga erbjudas medling när de begått brott. Men det är mycket stora skillnader mellan kommunerna, både i när man erbjuder medling och hur medlingen utformas. Medlings­organisationen i landet blir därför otydlig och rättsosäker.

Ladda ner tidningen

Annons