Annonser

Stockholm Human Rights Award: Stolt och tacksam pristagare tog emot utmärkelse i Stockholm

Den 30 november 2010 mottog FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, den sydafrikanska juristen Navi Pillay, det andra Stockholm Human Rights Award.

Pillay tilldelades priset ”för sitt livslånga arbete för att främja rättsstatens principer och mänskliga rättigheter, och för sin roll i utvecklandet av en banbrytande rättspraxis för att våldtäkter ska bedömas som folkmord”.

Drygt 70 inbjudna gäster från bland annat diplomatkåren, domstolarna, advokatkåren och universiteten trotsade snö och kyla för att delta vid prisceremonin i Advokatsamfundets hörsal.

  – Jag är stolt och tacksam över att motta 2010 års Stockholm Human Rights Award, och jag accepterar priset också för alla mina kolleger på kommissionärens sekretariat. Deras arbete för mänskliga rättigheter gör mig stolt varje dag, sa Navanethem (Navi) Pillay när hon mottog priset.

Navi Pillay och deltagarna vid prisceremonin hälsades välkomna av Advokatsamfundets ordförande Tomas Nilsson. Han avlöstes i talarstolen av advokat Christian Åhlund, generalsekreterare för International Legal Assistance Consortium (ILAC), som pekade på att det inte är en slump att såväl den första som den andra mottagaren av Stockholm Human Rights Award kommer från Sydafrika.

– Apartheidtiden och frihetskampen i Sydafrika skapade som bieffekt en högt kvalificerad juristkår, sa han, och beskrev Navi Pillay som ett utmärkt exempel på denna grupp jurister, av vilka många fick höga ämbeten efter apartheids fall.

Priset delades ut av Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Hon lyfte i sitt anförande fram några exempel på de brott mot mänskliga rättigheter som i dag begås runt om i världen.

– Mänskliga rättigheter behöver ständigt uppmärksammas och kraftfullt försvaras, sa Anne Ramberg, som sedan överlämnade priset och diplomet till Navi Pillay. Navi Pillay valde i sin föreläsning att fokusera på sina och kommissionärens sekretariats uppgifter och arbetssätt. Fortfarande finns många hinder i vägen för att de mänskliga rättigheterna ska förverkligas för alla jordens invånare, konstaterade Pillay. I talet lyfte hon bland annat fram diskriminering och konflikter som stora hinder mot att människor ska kunna åtnjuta sina rättigheter. Fattigdom är enligt Navi Pillay ett annat stort hinder. Pillay utgick från sina egna erfarenheter av fattigdom.

– Jag föddes fattig. Och även om jag står här framför er som ett förkroppsligande av erövrade rättigheter är jag klart medveten om att mänskliga rättigheter för jordens nedtryckta fortfarande är blott en dröm, sa Navi Pillay, som talade om FN:s millenniemål som hon på olika sätt arbetar för att stödja.

Navi Pillay berättade i sin föreläsning om de verktyg hennes organisation och FN:s råd för mänskliga rättigheter har till sitt förfogande. Hon pekade också på en brist i organisationen, som hon hoppades ska åtgärdas när FN:s generalförsamling nu ser över organisationen för kommissionären och Rådet för mänskliga rättigheter.

– Rådet borde ha flexibla och effektiva verktyg till sitt förfogande. Man behöver kunna hantera både kroniska människorättsproblem och akuta situationer, sa Navi Pillay.

Pillay sammanfattade sin föreläsning:

– Det finns inga snabba lösningar för att uppnå mänskliga rättigheter. Det kräver uppbådande av kunskap, tålamod att övertyga, passion, uthållighet och hängivenhet, liksom envishet. Vårt arbete blir ofta fördröjt. Ofta kräver mänskliga rättigheter plågsamt noggrant arbete, vars resultat uppskattas först efter lång tid. Men vårt arbete är ändå att så fröna, vårda plantorna och noga följa hur de växer.

IBA:s ordförande Fernando Peláez-Pier avslutade prisceremonin med att konstatera att det var en enastående värdig mottagare av Stockholm Human Rights Award som firades. Han beskrev Navi Pillay som en jurist som tjänat rättsstaten och mänskliga rättigheter hela sitt liv.

Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award har instiftats gemensamt av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Det utdelades första gången år 2009 till den sydafrikanske domaren Richard Goldstone. Stockholm Human Rights Award ska utdelas årligen till en person eller en organisation som har gjort banbrytande insatser för att främja rättsstatens principer och mänskliga rättigheter.