Annonser

Rekommendationer klargör tillämpningen av EMR

Tillämpningen av processreglerna i reformen En modernare rättegång fick till en början en hel del kritik, bland annat för att variera alltför mycket. För att möta kritiken tog landets hovrättspresidenter ett gemensamt grepp på reglerna.

Hovrättspresidenterna betonar i sin promemoria att rättstillämpningen ytterst är en fråga för rätten i varje enskilt fall, men utgår ändå från att deras bedömningar uttrycker den allmänna uppfattningen bland landets hovrättsdomare.

Presidenterna i de sex hovrätterna i Sverige har enats om rekommendationer för tillämpningen av de nya reglerna på fyra olika områden:
• när man ska tillåta förnyade förhör
• hänvisning till handlingar vid en huvudförhandling
• parts närvaro vid uppspelning av förhör under huvudförhandling
• om ett brottmål kan avgöras i sak när den tilltalade inte är närvarande.

Hovrättspresidenternas PM ”Tillämpningen av vissa bestämmelser med anledning av EMR” finns på Advokatsamfundets webbplats, www.advokatsamfundet.se/emr