Annonser

Färre anmälningar och snabbare handläggning

Trots att antalet advokater ökar kraftigt, fortsätter antalet disciplinanmälningar att minska.

Advokatsamfundets disciplinnämnd tog emot 538 disciplinanmälningar under 2010. Det var 28 färre än under 2009 och 53 färre än under 2008. Disciplinnämnden behandlade totalt 862 ärenden under 2010. Det är 225 fler än året innan.

Av de 200 ärenden som hela disciplinnämnden avgjorde ledde 117 till påföljd för någon advokat. I de flesta fall blev påföljden erinran, men 17 advokater fick varningar och 13 fick varning med straffavgift. En advokat uteslöts ur samfundet.

På tio år har Sveriges advokatkår ökat med 31 procent – från 3 635 advokater år 2000 till 4 746 år 2010. Trots detta fortsätter antalet disciplinanmälningar att minska.

– Trenden med minskande anmälningar visar att advokatkåren håller en mycket hög etisk standard, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Under de senaste tio åren har samfundet satsat på att öka kunskaperna i advokatetik hos både ledamöter och blivande advokater. Kraven på utbildning har höjts, liksom kvalifikationskraven för inträde i samfundet. Bland annat infördes krav på advokatexamen 2004.

– Jag är övertygad om att det är den långsiktiga satsningen på advokatetik som får genomslag i det minskade antalet anmälningar, säger Anne Ramberg.