Fokus

Mänskliga rättigheterna 60 år

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna fyller jämna 60 år. Under åren sedan tillkomsten har en rad internationella konventioner om bland annat tortyr, barns rättigheter och kvinnors rättigheter antagits. Organisationer och institutioner har byggts upp för att bevaka hur de mänskliga rättigheterna efterlevs. Samtidigt rapporteras fortfarande om många och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och efter terrorattackerna den 11 september 2001 upplever många ett bakslag. Tidskriften Advokaten har talat med advokater som på olika sätt, i sin dagliga gärning och i olika organisationer, försvarar de mänskliga rättigheterna. De vittnar om rättigheter som fortfarande behöver försvaras både i Sverige och i omvärlden, även om mycket gått åt rätt håll.

Ladda ner tidningen

Annons