Annonser

Rättegångsskola i cyberspace

En ny modern rättegång på internet – nu är det verklighet. Brottsoffermyndigheten lanserade sin interaktiva e-learningstjänst ”Rättegångsskolan på nätet” den 14 mars.
Rättegångsskolan på nätet är en interaktiv internettjänst som har skapats av Brottsoffermyndigheten. Tjänsten riktar sig främst till brottsoffer i egenskap av målsägande, men även vittnen, tilltalade och andra intresserade kommer att kunna använda sig av tjänsten.

Programmet är uppbyggt i olika kapitel och besökaren väljer själv vilka avsnitt han eller hon vill ta del av genom att klicka sig fram i menyraderna. För att hitta rätt kan man välja mellan olika delar av rättsprocessen; före, under och efter rättegången. Informationen förmedlas sedan genom animationer, kortare och längre filmsekvenser med riktiga personer och berättarröster. Den som vill veta vem som sitter var under en rättegång kan exempelvis gå in i den virtuella rättssalen och klicka på siluetter som föreställer de olika aktörerna i en rättegång, exempelvis domare, nämndemän, tilltalad, advokat med flera. Siluetten omvandlas sedan till en kortfilm med en riktig person som berättar om sin roll i processen. Programmet innehåller även annan information som hur en kallelse till domstolen ser ut och varför det är viktigt att infinna sig om man blivit kallad.

Den virtuella rättegångsskolan föregicks av en mer traditionell rättegångsskola  med informationskvällar på tingsrätten, föreläsningar, filmvisningar med mera i Brottsoffermyndighetens regi.
– Vi märkte att det fanns ett stort intresse. Många målsägande hade felaktiga föreställningar om hur en rättsprocess går till och var oroliga och nervösa. Amerikanska rättegångsserier var ofta orsaken till missuppfattningarna om det svenska rättssystemet, sade Ulf Hjerppe. 

Men att anordna kurser med studiebesök var resurskrävande och hade en ganska liten effekt i förhållande till informationsbehovet hos allmänheten. Då väcktes idén om en virtuell rättegångsskola på nätet.
– Det här ett nytt koncept som vi hoppas och tror kommer få stort genomslag. Över 85 procent använder internet regelbundet i Sverige och nu kan målsäganden i lugn och ro förbereda sig hemma inför rättegången. Även skolor och ideella föreningar kan använda sig av programmet i utbildningssyfte. Arbetet för advokater och måls-ägandebiträden kommer att underlättas när deras klienter har bättre förståelse för processen de går igenom, sade Ulf Hjerppe och tillade:
– Det räcker inte att sätta en broschyr i händerna på folk. De måste få se med egna ögon hur det går till.