Annonser

Kurser hjälp i pressad arbetssituation

Många advokater är stressade och ligger i riskzonen för utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar. Det visade en rikstäckande undersökning gjord 2006. Som svar på undersökningen startade Advokatsamfundet kurser i stresshantering och klientpsykologi.

Sedan starten har 270 advokater och biträdande jurister i Stockholm, Malmö och Göteborg genomgått kurserna. Kursledare är psykologerna Jens Näsström och Tasha Mesick, som också utförde undersökningen om advokaternas psykiska arbetsmiljö.
– De psykologiska och känslomässiga aspekterna av stress inom kåren och även samarbetet mellan advokat och klient har i hög grad varit förbisedda, menar Jens Näsström och Tasha Mesick.

På kurserna vill de arbeta systematiskt med dessa aspekter och ge kursdeltagarna nya konkreta verktyg och förhållningssätt att använda i det dagliga arbetet.

Kurserna har fått höga betyg i Advokatsamfundets utvärderingar. Också mötet kursdeltagarna emellan fyller en viktig funktion, menar kursledarna.
– Många upptäcker att de inte är ensamma om att känna sig oerhört stressade och även känslomässigt utmattade av tunga ärenden med utsatta klienter.

Mer information och anmälan till höstens kurser på
www.advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.