Fokus

Den nya tekniken viktig för advokaterna

Användningen av informationsteknik i samhället har exploderat. Även advokatbyråerna är med på tekniktåget. E-post, digitala klientregister, databaser och dokumenthanteringssystem kan effektivisera arbetet och underlätta kommunikationen med klienterna.

Men hur går utvecklingen ihop med advokatetikens grunder? Vad får du skicka via e-post, och hur kan du skydda informationen från att spridas till fel personer? Vad händer med tystnadsplikten om mejlet hamnar i fel dator?

Annons