Fokus

Forskning och advokatpraktik. En kombination som bär frukt.

Juridisk forskning och praktiskt advokatarbete. Två världar som ofta lever vid sidan av varandra.

Men de har nytta av varandra. Det anser advokaterna Stefan Lindskog och Carl Svernlöv, som båda har doktorerat.

När juridiska fakulteten fyllde 100 år möttes teoretikerna och praktikerna i en rad seminarier. Samtidigt får juristutbildningen kritik för att vara alltför teoretisk och inte förbereda tillräckligt för den praktiska verkligheten.

Annons