Fokus

Förändringens vindar blåser över Europas advokater

De europeiska advokatsamfunden utsätts nu för krafter av sällan skådat slag. EG-regler, en internationaliserad marknad för advokattjänster och nationella regeringar tvingar fram förändringar av de gamla och självreglerande advokatsamfunden.

Utmaningarna riskerar att hota både advokaternas kärnvärden och rättsstaten men samtidigt kan de få advokaterna att samla sig kring gemensamma värden.

Nyligen möttes generalsekreterare för olika europeiska advokatorganisationer på Advokatsamfundet i Stockholm. Tidskriften Advokaten mötte då de olika företrädarna för att höra hur de bedömer de förändringsvindar som blåser över Europa.

Annons