Fokus

Tillståndet för den svenska rättsstaten

En nyutkommen rapport ’’Felaktigt dömda’’ visar på flera exempel med personer som felaktigt dömts till långa fängelsestraff för olika brott.Tidskriften Advokaten har talat med representanter för olika aktörsgrupper i rättsväsendet. De tecknar en sammansatt bild.

Flera talar om bristande bevisvärdering, resursbrist och långa kötider. Fast det finns också nytänkande, reformarbete och starkt engagemang.

Annons

Generalsekreteraren har ordet

Viskningar och rop

Anne Ramberg

Generalsekreterare

Sveriges advokatsamfund